ΤΜΗΜΑ

Χειρουργική Θώρακος

Η Χειρουργική Θώρακος εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση παθήσεων της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, των βρόγχων και των πνευμόνων, του μεσοθωρακίου και του θωρακικού τοιχώματος που χρήζουν χειρουργικής παρέμβασης είτε για τη διάγνωση είτε για την αντιμετώπισή τους.

Οι συνηθέστερες νόσοι της καρδιάς που χρήζουν παρέμβασης είναι

 • η στεφανιαία νόσος,
 • οι διάφορες βαλβιδοπάθειες (στένωση – ανεπάρκεια αορτικής/μιτροειδους/τριγλώχινας)
 • τα ανευρύσματα της ανιούσας αορτής και του αορτικού τόξου.
 • συγγενείς ανωμαλίες που δίαγιγνώσκονται στην ενήλικο ζωή και οι όγκοι των καρδιακών κοιλοτήτων και βαλβίδων σπανιότερα.

Τα συμπτώματα που συχνά ανησυχούν τον ασθενή είναι ο πόνος στο στήθος (στηθάγχη σταθερή ή ασταθής) και το προηγηθέν έμφραγμα, όσον αφορά τη στεφανιαία νόσο, ενώ στις βαλβιδοπάθειες προεξάρχουν συνήθως συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας όπως η δύσπνοια και η εύκολη κόπωση ή τα οιδήματα των κάτω άκρων. Δεν είναι σπάνιο επίσης η διάγνωση ή υπόνοια αυτής να τίθεται στα πλαίσια ελέγχου ρουτίνας (check up) ή ως τυχαίο εύρημα σε εξετάσεις που γίνονται για άλλο λόγο.

Όσον αφορά τις νόσους των πνευμόνων και του υπεζωκότα συνήθως πρόκειται

 • για μεταλοιμώδεις καταστάσεις (παραπνευμονικές συλογές, φυμάτωμα, εχινόκοκκος κύστη)
 • για νεοπλασματικές εξεργασίες που μπορεί να είναι καλοήθεις (επασβεστωμένα οζίδια, αμάρτωμα) είτε κακοήθεις (καρκίνος του πνευμονα, πρωτοπαθής ή μεταστατικός).
 • Άλλες παθήσεις των πνευμόνων και του υπεζωκότα όπως ο πνευμοθώρακας (πρωτοπαθής ή μετατραυματικός), η εμφυσηματικη νόσος των πνευμόνων καθώς και συγγενείς βλάβες όπως το πνευμονικό απόλυμα.

Συμπτώματα που οδηγούν τον ασθενή να αναζητήσει ιατρική βοήθεια είναι ο επίμονος βήχας, η δύσπνοια, ο πόνος στα πλευρά (πλευρωδυνία) και η αιμόπτυση. Πολύ συχνα τα ευρήματα είναι τυχαία σε εξετάσεις που γίνονται για άλλο λόγο ή σε έλεγχο ρουτίνας. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται σωστή αξιολόγηση των ευρημάτων και κλινική συνεκτίμηση του ασθενούς ώστε αφενός να μη διαφύγουν επικίνδυνες παθολογικές καταστάσεις, αφετέρου να μην υποβάλλεται αυτός σε άσκοπες επεμβάσεις και εξετάσεις.

Ο χειρουργός παρεμβαίνει τόσο στη διαδικασία της διάγνωσης και σταδιοποίησης της νόσου με τη βιοψία αυτής ή λεμφαδένων που τη συνοδεύουν όσο και στη θεραπεία αυτής με τις ογκολογικές – ανατομικές εκτομές (τμηματική εκτομή, λοβεκτομή-πνευμονεκτομή). Η οργάνωση της στρατηγικής διάγνωσης και θεράπειας της κάθε βλάβης σε συνεργασία με τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες ειδικότητες (ογκολόγοι, πνευμονολόγοι, ακτινολόγοι, ακτινοθεραπευτές και παθολογοανατόμοι) και στο πλαίσιο του ογκολογικού συμβουλίου αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της εξατομικευμένης αντιμετώπισης του κάθε ασθενούς.

Τέλος όσον αφορά το θωρακικό τοίχωμα οι παθήσεις που συναντώνται είναι

 • Συγγενείς παθολογικές καταστάσεις (σκαφοειδές/τροπιδοειδές στέρνο)
 • Μετατραυματικές βλάβες (ατύχηματα, χειρουργικά τραύματα με ή χωρίς επιμόλυνση) που χρήζουν εκτίμησης ή χειρουργικής διόρθωσης.
 • Σπανιότερα, οζίδια ή μάζες του θωρακικού τοιχώματος καλοήθους ή και κακοήθους αιτιολογίας

Ο πόνος είναι το κυρίως σύμπτωμα στις μετατραυματικές βλάβες, ενώ η αποκατάσταση της δυσμορφίας και σε προχωρημένες καταστάσεις η δύσπνοια προεξάρχουν στις συγγενείς βλάβες.

Στο ιατρείο

 • Αξιολογούνται τα συμπτώματα, ο υπάρχον έλεγχος του ασθενή και επιβεβαιώνεται η διάγνωση
 • Τίθεται η ένδειξη, αν υπάρχει, μίας πιθανής χειρουργικής παρέμβασης με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, τις συστάσεις και τα πρωτόκολλα των διεθνών εταιρείων
 • Ολοκληρώνεται ο προεγχειρητικός έλεγχος σε συνεργασία πάντα με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων (καρδιολόγος, παθολόγος, πνευμονολόγος κτλ.) όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο
 • Λαμβάνεται μέριμνα και δίδεται ο αναγκαίος χρόνος να εξηγηθούν αναλυτικά στον ασθενή και τους οικείους του με σεβασμό, ειλικρίνεια και κάθε λεπτομέρεια η κατάσταση της υγείας του ασθενή καθώς και το ώφελος και το ρίσκο οποιασδήποτε προτεινόμενης θεραπείας ή παρέμβασης.
 • Γίνεται ο επανέλεγχος (Follow up) μετά από τη χειρουργική επέμβαση και οργανώνεται το πλάνο της περεταίρω θεραπείας και παρακολούθησής του ασθενή.
 • Συμβουλεύονται οι οικείοι του ασθενούς ως προς τις ιδιαιτερότητες και τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να συναντήσουν στη συνύπαρξή τους με τον ασθενή εξαιτίας της νόσου ή της επέμβασης που έγινε σ’αυτόν.
 • Προτείνονται επικουρικές-υποστηρικτικές θεραπείες (διαχείρηση πόνου, έλεγχος παραγόντων κινδύνου, προσαρμογές της διατροφής, ψυχοθεραπεία, εξειδικευμένη αποκατάσταση κ.α.) σε συνεργασία και με τους ειδικούς του ΙΑΣΕΙΟΥ στο πλαίσιο μιας ολιστικής και εξατομικευμένης προσέγγισης στον ασθενή.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Διπλάρης Κωνσταντίνος
Χειρουργός Θώρακος – Καρδιάς - Αγγείων

O Διπλάρης Κωνσταντίνος είναι Χειρουργός Θώρακος – Καρδιάς – Αγγείων, απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Α.Π.Θ. το 2003 και υποψήφιος διδάκτορ της ιατρικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου...

Μάθετε περισσότερα