ΤΜΗΜΑ

Μικροβιολογικο

Μικροβιολογικό

Μικροβιολογικό

Υπεύθυνη Ιατρός: Ευαγγελία Κορδέλη – Γωγάκου MD

ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Ευαγγελία Κορδέλη MD
Μικροβιολογος

Ιδιώτης ιατρός, η οποία λειτουργεί ιδιωτικό Μικροβιολογικό εργαστήριο για 30 περίπου χρόνια επί της οδού Γαμβέτα 122 – Θεσσαλονίκη

Μάθετε περισσότερα