ΤΜΗΜΑ

Παθολογικο Ιατρείο

Παθολογικό

Παθολογικό

-Τμήμα Σακχαρώδους Διαβήτη

Υπεύθυνος Ιατρός:  

Παθολογικο

Παθολογικο

-Τμήμα Υπέρτασης

Υπεύθυνος Ιατρός:  Δρ. Κων/νος Καχτσίδης

ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Δρ. Κων/νος Καχτσίδης
Παθολόγος

Υπεύθυνος Ιατρός:  Δρ. Κων/νος Καχτσίδης

Μάθετε περισσότερα