ΤΜΗΜΑ

Τμημα Υπερηχων

Τμήμα Υπερήχων

Τμήμα Υπερήχων

Υπεύθυνος Ιατρός:  Μητρακούδης Γρηγόρης, ακτινοδιαγνώστης

ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Μητρακούδης Γρηγόρης
ακτινοδιαγνωστης

Υπεύθυνος Ιατρός: Μητρακούδης Γρηγόρης

Μάθετε περισσότερα