Παθολόγος

Δρ. Κων/νος Καχτσίδης

Υπεύθυνος Ιατρός:  Δρ. Κων/νος Καχτσίδης