ιστοπαθολογος

Καθηγητής Δημοσθένης Μηλιαράς MD, PhD

Συνεργάτης Ιατρός

Γνωστικό αντικείμενο

Δημοσθένης Μηλιαράς

Δημοσθένης Μηλιαράς

Ιστολογία και Εμβρυολογία

Προπτυχιακές Σπουδές

1984 Πτυχίο Ιατρική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ελλάδα

Διδακτορικό Δίπλωμα

1990 ΔΔ Ιατρική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ελλάδα

Μετεκπαίδευση

  • Department of Clinical Genetics, Children’s Hospital, Boston, USA (Feb-Apr 1987)
  • Department of Endocrinology and Genetics, Roswell Park Memorial Institute, Buffalo, USA (May-Jun 1987)
  • European School of Pathology, Torino, Italy (1994, 1995, 1996)
  • Department of Pathology, Faculty of Medicine, University of Glasgow, UK (1998)
  • Harvard Business School, Boston, USA (2008)
  • Department of Cellular Pathology, Maidstone Hospital, Kent, UK (Jan 2013)
  • Department of Cellular Pathology, Derriford Hospital, Plymouth, UK (Apr 2013)
  • Department of Cellular Pathology, University Hospital, Bristol, UK (Jun 2013)