Μικροβιολογος

Ευαγγελία Κορδέλη MD

Ευαγγελία Κορδέλη

Ευαγγελία Κορδέλη

Ιδιώτης ιατρός, η οποία λειτουργεί ιδιωτικό Μικροβιολογικό εργαστήριο για 30 περίπου χρόνια επί της οδού Γαμβέτα 122 – Θεσσαλονίκη