Ειδικός Καρδιολόγος

Τασσόπουλος Χρήστος

Ειδικευμένος Καρδιολόγoς
Με εξειδίκευση στην Επεμβατική Ηλεκτροφυσιολογία

ΕΗRΑ Certified Electrophysiologist (ECES Level 2)

Για το πλήρες βιογραφικό του ιατρού, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

Βιογραφικό σημείωμα Τασσόπουλος Χρήστος